Skinn

Skinna kjem frå  gammalnorsk spælsau som har levd det gode liv ute i det fri på øya Barmen i Nordfjord. Skinna  er unike med heilt spesielle fargespekter i håra.

Sauen.no nyttar Granberg Garveri til bereding, så dette er eit heilnorsk produkt. Skinna er slitesterke og kan vaskast.

De kan lese meir om sauene på Barmen på deira eigen nettstad: sauen.no.